Online – campagne 2015

 
Inspiratievoorbeeld uit UK

-Inspiratievoorbeeld uit de UK-

Test ‘ Verklein de kans op brand’
De afgelopen jaren heeft de online test ‘Wat doe jij bij brand? bewezen (wetenschappelijk) dat je met een online belevingstest kan aanzetten tot gedragsverandering. Voor de nieuwe campagne wordt een online test ontwikkeld met vragen gebaseerd op cases van echte branden bij senioren.
Bij een beeld van bijv. een keukenbrand wordt de vraag gesteld hoe deze voorkomen had kunnen worden? Men wordt gevraagd na te denken over de oorzaak en wordt zo door de test heen naar het einde geleid waar men vervolgens ook de samenvattende te nemen acties ziet om de kans op brand te verkleinen.
Half september is de test online en kunt u dan ook makkelijk in uw eigen website plaatsen.

Website: Verklein de kans op brand
Benut de website www.kansopbrand.nl (ook half sept live), waar naast de test veel aandacht gevraagd worden voor de praktische hulpmiddelen om de kans op brand te verkleinen bij anderen. Ik verklein de kans op brand bij mijn ouders, buren, buurvrouw, buurtvereniging, schilderclub etc. Men ontvangt tips over hoe dit aan te pakken en nuttige checklists.

Social content: inclusief 3 hoofdberichten vooraf!
Op de facebook en twitterpagina wordt aandacht gevraagd voor de test, de hoofdoorzaken, de belangrijkste cijfers ter bewustzijn en meer. Benut deze content zoveel uw wilt.
NB. Dit jaar zullen we de week voor de campagne drie berichten voor twitter en facebook opstellen en aan de veiligheidsregio’s geven onder embargo om klaar te zetten om vanaf 1 oktober te plaatsen.

Voorbeeldprojecten collega’s online
Zoals bij velen bekend zijn alle regio’s bezig met brandveilig leven projecten richting thuiswonende senioren. Deze vindt u hier online, inclusief contactpersoon. Vaak nuttig om even te bellen, want veel projecten worden momenteel al weer verstevigd en doorontwikkeld. Klik hier.

Door brandweer te benutten middelen op een rij: klik hier.