2015 onderdelen campagne

 

Persstart
Eind september vindt de landelijke aftrap van ‘Verklein de kans op brand’ plaats. Het thema van oktober zal geladen worden met relevante cijfers rondom de kans op brand, het aantal slachtoffers, de hoofdoorzaken en hoe deze te voorkomen. Het persbericht zal vooraf onder embargo naar de  brandpreventieweken en Cobra contacten van de 25 regio’s gestuurd worden.

-Inspiratie uit UK-

-Inspiratie uit UK-

Kennistest op basis van casuïstiek
De afgelopen jaren heeft de online test ‘Wat doe jij bij brand? wetenschappelijk bewezen dat je met een online belevingstest kan aanzetten tot gedragsverandering. Voor de nieuwe campagne wordt een online test ontwikkeld met vragen gebaseerd op cases van echte branden bij senioren. Bij een beeld van bijv. een keukenbrand wordt de vraag gesteld hoe deze voorkomen had kunnen worden? Men wordt gevraagd na te denken over de oorzaak en wordt zo door de test heen naar het einde geleid waar men vervolgens ook de samenvattende te nemen acties ziet om de kans op brand te verkleinen. De test zal half september online zijn.

Website: Verklein de kans op brand bij/door
Op de te ontwikkelen website www.verkleindekansopbrand.nl zal naast de test veel aandacht gevraagd worden voor ervaringsverhalen en de praktische hulpmiddelen om de kans op brand te verkleinen bij anderen. Ik verklein de kans op brand bij mijn ouders, buren, buurvrouw, buurtvereniging, vereniging etc. Men ontvangt tips over hoe dit aan te pakken en nuttige checklists.

Twitter en Facebook
Op de facebook en twitterpagina wordt aandacht gevraagd voor de test, de hoofdoorzaken, de belangrijkste cijfers ter bewustzijn en meer. Voor zowel de test als een breed bereik via partners (veiligheidsregio’s, zorginstanties, verenigingen e.a.) zijn de social media kanalen erg waardevol gebleken de afgelopen jaren.

fire puzzle 2Puzzels brandveilig leven
Een erg populaire bezigheid van mensen in Nederland is puzzelen. Het is ook een interessante manier om met hen te communiceren op een manier die ze zelf interessant vinden. Daarom  zullen er puzzels gemaakt worden rondom dit thema, waarin mensen al puzzelend leren welke acties hun kans op brand verkleinen. Via een winkans en de daarmee gegenereerde gegevens zal de effectiviteit hiervan ook gemeten kunnen worden.
=> drukwerk
De puzzel zal benut worden in de brochure van de campagne als aandachtstrekker met bewaarfunctie en om mensen niet puur tekstuele informatie te bieden maar te laten nadenken.
=>stopperadvertenties
Weekbladen zijn vaak op zoek naar vulling voor de ‘opmaakgaten’ in hun pagina’s. Met een goed doel of positieve boodschap kan je hiervoor advertenties aanleveren in allerlei formaten. Dit zullen we met de puzzels ook doen, opdat deze in oktober in heel het land te vinden zullen zijn.

Door brandweer te benutten middelen op een rij: klik hier