2015 Verklein de kans op brand

 

Bassislogo BPW Verklein de kans op brand

 

 

De brandpreventieweken 2015 richten zich op de algemene doelgroep en de specifieke doelgroepen niet-zelfredzame senioren en groepen die de groep niet zelfredzame senioren kunnen bereiken. Met een landelijke paraplu(publieks)campagne worden regionale initiatieven ondersteund.

Doel: agendasetting bij de doelgroepen

Het brandveiligheidsbewustzijn van de doelgroepen, gericht op handeling om brand in woningen te voorkomen en het vluchten bij brand veilig te laten plaatsvinden, is binnen de campagneperiode vergroot.

Doelgroep

  • Algemene doelgroep
  • Jonge senioren (via bijv. senioren-, vrijwilligers-, hulporganisaties)
  • Kinderen van senioren (vaak jonge senioren)
  • Niet-zelfredzame senior zelf

2015: ‘Verklein de kans op brand’

Met deze  campagne vragen we de aandacht voor het feit dat er een behoorlijke kans op brand is en hoe mensen deze bij hen thuis en bij hun familie en buren thuis kunnen verkleinen. De slogan maakt mensen bewust van de kans op brand én spreekt hen direct aan op de taak die ze zelf hebben om deze te verkleinen. Omdat de oudere minder zelfredzame senior dit vaak niet alleen kan, richten we ons ook op hun omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de jongere senior. In de campagnemiddelen vinden ze praktische acties om brand en slachtoffers te voorkomen.

Onderdelen campagne 2015: klik hier

FAQ nieuwe oktobercampagne: lees de antwoorden hier!