Landelijke campagne

 

De Brandpreventieweken richten zich op de algemene doelgroep en de specifieke doelgroepen senioren, kinderen van senioren, niet-zelfredzame senioren en organisaties die deze laatste groep kunnen bereiken. Met een landelijke paraplu(publieks)campagne in oktober worden regionale initiatieven ondersteund.

 

Doel: agendasetting bij de doelgroepen
Het brandveiligheidsbewustzijn van de doelgroepen, gericht op handeling om brand in woningen te voorkomen en het vluchten bij brand veilig te laten plaatsvinden, te vergroten.

 

Regionale initiatieven
De paraplucampagne wordt versterkt door een grote hoeveelheid regionale initiatieven. Afgelopen jaren hebben we gezien dat de regionale initiatieven zeer succesvol waren en een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het succes van de Brandpreventieweken.