Workshops Expertdag 2015

 

Klik hier om u aan te melden voor de expertdag.
Heeft u zich al aangemeld, maar uw workshops nog niet doorgegeven? Klik dan hier.

Workshopronde A:

1. Pilot gekoppelde rookmelders met de buren
Door: Drenthe, Annet Hulshof-Mourits en Ingeborg van der Spoel
De brandweer Drenthe en het Rode Kruis hebben bij zes zelfstandig wonende maar minder zelfredzame inwoners in Drenthe speciale rookmelders opgehangen. Het betreft rookmelders die zijn opgehangen in het huis van de minder zelfredzame inwoners die draadloos zijn doorgekoppeld met de rookmelders in het huis van de zelfredzame buren. Bij brand bij de minder zelfredzame persoon worden óók de buren gealarmeerd. Deze kunnen dan de minder zelfredzame buurman of buurvrouw helpen de brandende woning te verlaten.
Tijdens de workshop nemen we jullie mee in deze bijzondere invulling van het begrip ‘noaberhulp’. Samen met de deelnemers gaan we dieper in op het ‘waarom’, het ‘hoe’ en het ‘wat’ en de opgedane ervaringen. Zo ontdekken we hoe er invulling kan worden gegeven aan een vervolg op deze pilot. Daarnaast is er voldoende ruimte om vragen te stellen over dit project.

2. Senioren beleven (brand)veiligheidsscenario’s bij Risk Factory
Door: Twente, Yvette Geusendam en Jan Sander
De zelfstandig thuiswonende senior is één van de doelgroepen van de Risk Factory Twente. Daarom hebben we via ouderenbonden senioren uit elke Twentse gemeente uitgenodigd. Deze zijn per bus, inclusief rollator, naar de Risk Factory gebracht. Ze hebben realistische (brand)veiligheidsscenario’s doorlopen die samen met de Politie, GHOR, Brookhuis (rijschool) en Stichting Vitaliteit en Veiligheid voor Senioren (SVVVS) speciaal zijn aangepast op de doelgroep. Door de senioren niet alleen te ‘vertellen’ en te laten ‘zien’, maar ook te laten ‘beleven’ is het (brand)veiligheidsbewustzijn vergroot. De senioren leerden alles over het herkennen van (brand)gevaren in huis, vluchten door de rook, bellen met de alarmcentrale 112, doven vlam in de pan, verkeersveiligheid en valpreventie. Burgemeesters/wethouders waren aanwezig bij het bezoek van hun gemeente en vertelden over de samenwerking in Twente rondom (brand)veiligheid en het belang van zelfredzaamheid. De ouderen hebben na afloop evaluatieformulieren ingevuld en waardeerden hun bezoek met een 8,4. Verder heeft de evaluatie er voor gezorgd dat Twente precies weet wat werkte voor deze doelgroep en wat voor verbetering vatbaar is.

3. De integrale aanpak brandveiligheid 65+ o.a. tijdens WMO keukentafelgesprekken
Door: Gooi en Vechtstreek, Norbert de Jager & Pascal de Haas
De Brandweer Gooi en Vechtstreek is een samenwerking aangegaan met de WMO loketten in haar regio om zo de thuiswonende minder zelfredzame senior te bereiken. De WMO medewerkers hebben een instructie gehad en nemen het onderwerp brandveiligheid mee in de keukentafelgesprekken.
Ter ondersteuning is er een controlekaart ontwikkeld voor de WMO medewerkers en een brochure voor de senioren (reeds gekopieerd door verschillende andere regio’s). Hiermee wordt zowel bij de bewoners als de betrokken WMO medewerkers het brandveiligheidsbewustzijn gestimuleerd.

Workshopronde B:

4. ‘3 minuten is niks’ regionaal onder de aandacht
Door: Groningen, Coen Vaarkamp
Brandweer Groningen heeft in oktober de regionale campagne ‘3 minuten is niks’ gelanceerd rondom de 4 Mijl van Groningen. Met een simpele krachtige boodschap werd men bewust gemaakt van de korte tijd die je hebt om veilig te vluchten, een vluch tplan en preventie van brand, zoals het aanschaffen van een rookmelder. Weet dat je maar 3 minuten hebt én dat je de 3 juiste stappen zet. Voor de campagne is een speciale vluchtkaart ontworpen die je door de 3 minuten heen kan loodsen. Ook zijn er posters gemaakt en is de website www.3minutenisniks.nl geopend. Inclusief de Engelse variant: ‘3 minutes gone in a second’.

5. Pilot richting thuiszorgmanagers en medewerkers inclusief toolkit
Door: Haaglanden & Hollands-Midden & Rotterdam-Rijnmond & Zuid-Holland Zuid, Ruud Alblas
Er vallen steeds meer slachtoffers bij woningbranden in de categorie 65+. Ook de vier Zuid-Hollandse regio’s herkenden dit probleem en hebben hun krachten gebundeld. Ze hebben een pilot gestart en vroegen zich af: Hoe bereik je het grootste effect bij deze mensen met beperkte tijd? Thuiszorgmedewerksters komen bij de minder zelfredzamen thuis en kunnen signaleren en informeren. Eerst leidinggevende uitnodigen voor tekst en uitleg met lector Rene Hagen en Clown Bassie (bekende Nederlander, ervaringsdeskundige woningbrand). Vervolgens medewerksters bijbrengen waar ze op moeten letten bij hun cliënten. Dit wordt o.a. gedaan door onder andere een e-learning filmpje: te doen op het moment dat het HEN uitkomt. Vervolg: de verdere uitrol op de thuiszorgkantoren waar personeel werkt met voorlichtingspresentaties, aansluitend bij hun eigen overleg.

6. Noodzaak veilig vluchten ervaren door rooksimulatiebril
Door: Limburg-Noord, Angelique van de Kar
Limburg heeft een recent ontwikkelde experience-unit neergezet die een “thuissituatie” nabootst met reële obstakels als speelgoed en rollator. Eenmaal binnen kregen de bezoekers de opdracht om voorzien van een digitale rooksimulatiebril Misty de weg terug te vinden naar buiten. Om het realistischer te maken werd een knetterkast aangezet, een rookmelder in alarm gezet, zorgden heaters voor hitte en was een brandlucht te ruiken.
Daarnaast werden de bezoekers geholpen bij het opstellen van een eigen vluchtplan en werd gevraagd om de vragenlijst “Hoe brandveilig leeft u?” in te vullen.