Gouden Rookmelder

 

De winnaars van de preventieprijzen Gouden, Zilveren en Bronzen Rookmelder 2014 zijn:
Uitreiking d.d. 16 april 2015

Gouden Rookmelder 2014
De begeleidingscommissie van de Brandpreventieweken had uit de mooie oktober preventie-acties van de brandweer 3 van in totaal 25 veiligheidsregio’s genomineerd voor de Gouden Rookmelder 2014. Veiligheidsregio’s Gooi-en Vechtstreek, Drenthe en Gelderland-Midden gingen op de Expertdag Brandpreventieweken de strijd aan op het podium.

De aanwezigen in de zaal bepaalden wie er met welke prijs vandoor zou gaan. Elke veiligheidsregio mocht in 6 minuten aan de aanwezigen laten zien hoe zij hun actie hebben neergezet en wat ze hebben bereikt. Dit deden ze alledrie met grote passie, in hun strijd om de landelijke brandpreventieprijs De Gouden Rookmelder.

Winnaar Gouden Rookmelder 2014: Gooi-en Vechtstreek
Gouden Rookmelder 2014Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft met haar project ‘De kracht van het netwerk’ de Gouden Rookmelder 2014 gewonnen en ging met de geldprijs van 1.500 Euro naar huis. Ze brengt organisaties die zich inzetten voor het welzijn van ouderen en verminderd zelfredzame mensen bijeen en vraagt aandacht voor brandveiligheid en brandpreventie bij deze mensen thuis. Aan het project nemen onder andere thuiszorgorganisaties, WMO- organisaties, het Rode Kruis, gemeenten en de brandweer in de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek deel. Lees hier meer over dit project.

Zilveren rookmelder 2014Winnaar Zilveren Rookmelder 2014: Drenthe
De Zilveren Rookmelder ging naar Veiligheidsregio Drenthe voor voor hun speciale Pilot met Naoberhulp. Drenthe betrekt buren bij de brandveiligheid van een niet-zelfredzame thuiswonende senior. Daarbij gebruiken zij zelfs draadloos gekoppelde rookmelders om buren te verbinden. Bekijk hier dit project in film.


Winnaar Bronzen Rookmelder 2014: Gelderland-Midden
Bronzen Rookmelder 2014De Bronzen Rookmelder ging naar Veiligheidsregio Gelderland-Midden. Zij maakte het heel praktisch voor haar senioren door hen in eigen huis hun vluchtroute te laten oefenen, met beperkt zicht… Door te ervaren hoe moeilijk het is, ontstond veiligheidsbewustzijn. Bekijk hier dit project in film.

Klik hier voor een impressie van de Expertdag van 16 april 2015