Organisatie

 

Het Netwerk Nationale Brandpreventieweken
De brandpreventieweken zijn in 1999 gestart door een aantal organisaties om het gemeenschappelijk doel – voorlichting over brandveiligheid en – preventie zowel rechtstreeks, als via de brandweerkorpsen bij het Nederlands publiek te brengen – effectiever te realiseren.

Coördinatie
Voor de coördinatie van de werkzaamheden binnen het Netwerk Nationale Brandpreventieweken is een coördinator aangesteld. Deze taak wordt vervuld door Marieke van Daal, werkzaam op de afdeling Preventie van de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Adviescommissie
De leden van de commissie vertegenwoordigen brandveilig Nederland. Klik hier voor de leden.