Nieuwsbrief juni 2018

 

 

Inhoud:

  • 2018: jonge gezinnen
  • Materialen oktobercampagne
  • Brandveilig generatie
  • Expertdag: bekijk de kennis online
  • Goud, Zilver en Brons afgelopen 3 jaar
  • Bekijk projectenboekje 2017
2018: jonge gezinnen
De doelgroep waar de Brandpreventieweken op focust is het jonge gezin. Het thema is ‘Hé, doe de deur dicht!’ met extra aandacht voor de risico’s van rookverspreiding. Hiermee zullen de ouders van jonge kinderen verleid worden eenvoudige maatregelen te treffen voor een brandveilige woonomgeving van zichzelf en hun kleintjes. De door veel regio’s opgestarte ‘roze wolk’ activiteiten sluiten hier naadloos op aan, maar het thema is natuurlijk ook bij andere activiteiten of doelgroepen probleemloos in te zetten. Als we in de toekomst een brandveilige generatie willen realiseren, moeten we van jongs af aan investeren, zodat brandveiligheid een vanzelfsprekendheid wordt. ‘Hé doe de deur dicht’ gericht op jonge gezinnen is een mooie start. Vanzelfsprekend richt de campagne zich ook op het algemeen publiek en de meeste materialen zijn zoals gebruikelijk ook voor andere doelgroepen te gebruiken.
Materialen Oktobercampagne
Naast verschillende digitale materialen zullen de volgende fysieke middelen beschikbaar worden gesteld voor alle regio’s:
– poster ‘Hé doe de deur dicht!’
– deurhanger ‘Hé doe de deur dicht!’
– een uitdeelitem ‘Hé doe de deur dicht!’ voor kinderen
– flyer e-nieuwsbrief Groeistadia & voorkomen van (brand)wonden jonge kinderen
– poster en flyer Rookmelderteam
Eind juni zullen de Brandpreventieweken contactpersonen van de regio’s een mail ontvangen met alle details. Hierin staat welke aantallen zij kosteloos kunnen bestellen en wat de kosten zijn voor extra materialen. Klik hier om de materialen in concept te bekijken.
Brandveilig generatie
Op de Expertdag hebben we samen gesproken over een Brandveilige Generatie: een groep leeftijdsgenoten die opgroeit op een manier waarbij brandveilig leven logisch en de standaard is. Tijdens deze dag is er gediscussieerd over wat de kenmerken van een brandveilige generatie zouden moeten zijn, wat de horizon is waar je naartoe zou kunnen werken. Aan de hand van de uitkomsten van de discussie op de Expertdag en de vergadering van de Adviescommissie Nationale Brandpreventieweken wordt nu binnen de verschillende organisaties verder gesproken over nut, noodzaak en invulling van het thema Brandveilige Generatie. Zo wordt het onderwerp eerst op het districtscoördinatorenoverleg Brandveilig Leven van de Veiligheidsregio’s besproken. We houden je op de hoogte.
Expertdag: bekijk de kennis online
Op de expertdag van 26 april in Arnhem hebben veel experts hun kennis mogen delen op het podium en in de workshops. Al deze presentaties zijn online terug te vinden en te benutten. Uit de evaluatie bleek dat 95% van de deelnemers het een inspirerende dag vond en men gaf een totaalcijfer voor de dag van 7,8. De verschillende tips die werden gegeven zullen we meenemen naar volgend jaar. Bedankt voor jullie inspirerende inbreng!
Klik hier voor de presentaties.
Winnaars Goud, Zilver en Brons afgelopen 3 jaar
In april hebben Limburg-Noord, Oost 5 en Drenthe de beroemde Rookmelderprijzen 2017 gewonnen voor hun effectieve Brandveilig Leven projecten. Met ‘De woningcheckers’ van basisschoolgroepen 6, 7 en 8 won Limburg-Noord goud. De veiligheidsregio’s van Oost 5 wonnen met ‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’ de Zilveren rookmelder. De Bronzen Rookmelder ging naar Veiligheidsregio Drenthe met ‘Woningchecks door mensen met bijstandsuitkering’. Lees hier alle details. Wat waren het ook alweer de winnende projecten van eerdere jaren? Bekijk de winnaars van 2016 en 2015 hier.
Bekijk het projectenboekje Brandveilig Leven 2017
Er zijn zoveel mooie projecten waarmee de veiligheidsregio’s werken aan een brandveiliger leven. Dat verdient extra aandacht! Zo kunnen we het onderling delen, zodat we van elkaar kunnen leren, slim kopiëren, aanvullen en steeds effectiever ons doel bereiken. U kunt de pdf van het projectenboekje, welke op de expertdag uitgedeeld is, nu ook downloaden. In dit boekje staan 28 projecten uit 2017. Meer weten over het project? Zie het volledig vernieuwde www.loketbrandveiligleven.nl  of bel of mail je collega in het land.
Bekijk het boekje hier.
Mede mogelijk gemaakt door:

Contact

Netwerk Nationale Brandpreventieweken

P/A Nederlandse Brandwonden Stichting
Zeestraat 29, Postbus 1015
1940 EA Beverwijk

tel. 0251-275555
info@netwerknationalebrandpreventieweken.nl
www.netwerknationalebrandpreventieweken.nl

Copyright © 2018 Nederlandse Brandwonden Stichting, All rights reserved.

unsubscribe from this list    update subscription preferences

Email Marketing Powered by MailChimp