Marcel van Galen, Lid adviescommissie

 

Voorzitter sector Veiligheidsbewustzijn Vakgroep Brandveilig Leven BRWNL

Foto Marcel van GalenMarcel van Galen is in het ‘dagelijks leven’ hoofd van de afdeling Risicobeheersing Brandweer Zaanstreek-Waterland. Binnen deze regio is hij daardoor verantwoordelijk voor de activiteiten rondom preventie en Brandveilig Leven in het bijzonder. Voor Brandweer Nederland is Marcel de afgelopen jaren algemeen projectleider geweest van een aantal landelijke projecten op het gebied van Brandveilig Leven, is voor dit onderwerp mede verantwoordelijk geweest voor de organisatie van de landelijke netwerkdagen en de organisatie van BVL in de structuur van Brandweer Nederland. Daarnaast is Marcel lid van de Regiegroep Innovatie Moed, het netwerk Hoofden Risicobeheersing, redactielid Brand & Brandweer en lid van de congrescommissie. Marcel legt zich met name toe op het verbinden van de brandweerorganisatie met de buitenwereld. Voor hem geldt nog altijd het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ en hij zoekt zijn resultaten in de synergie die voortkomt uit de samenwerking partners die hier een bijdrage aan kunnen leveren. De brandpreventieweken zijn hier onlosmakelijk mee verbonden.