Caroline Reitsma, Lid begeleidingscommissie

 


Officier preventie brandweer ’s-Hertogenbosch

Vanaf juFoto Caroline Reitsmani 1994 ben ik werkzaam als officier risicobeheersing bij brandweer

‘s-Hertogenbosch. In deze functie ben ik verantwoordelijk geweest voor de advisering op bouwvergunningaanvragen en het opzetten, en implementeren van het gebruiksvergunningenstelsel en nu voor het toezicht en de handhaving op het gebied van brandveiligheid.

Op dit moment ben ik voor drie dagen per week gedetacheerd naar de brandweeracademie van het NIFV. Ik houd me daar bezig met het ontwikkelen van bijscholingen, workshops en congressen op het gebied van risicobeheersing. Het invoeren van deze kennis in het brandweerveld en bij externe partners is een van mijn taken.
Daarnaast ben ik werkzaam in veel overlegstructuren waaronder de cluster Bouwen van het Landelijk Netwerk voor de Brandpreventie (LNB).
In het verlengde van deze functies houd ik me ook bezig met brandpreventievoorlichting. Ik geef workshops en voorlichtingsbijeenkomsten aan brancheorganisaties en burgers. Eigen verantwoordelijkheid staat vandaag de dag hoog in het vaandel, en het is in mijn ogen onder andere de taak van de brandweer om de mensen op hun eigen verantwoordelijkheid te wijzen en te informeren.

Ik ben erg enthousiast dat ik met mijn kennis van het brandweerveld (beroeps en vrijwilligers organisatie) het bestuur van de Stichting Brandpreventieweek mag versterken. De kracht van de Brandpreventieweken zit naar mijn mening in de samenwerking met de diversen andere organisaties zoals, de Brandwondenstichting, SC&V en het NIFV. Door het bundelen van onze kennis op het gebied van brandpreventievoorlichting en brandpreventiecampagnes lukt het ons de brandpreventie jaarlijks onder de aandacht te brengen van het grote publiek. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit zonder de inzet van de brandweerkorpsen niet zo’n succes zou kunnen zijn