Adviescommissie

 

De adviescommissie van het Netwerk Nationale Brandpreventieweken bestaat uit organisaties die (voorlichtings)activiteiten ontplooien op het gebied van brandveiligheid en brandpreventie voor diverse doelgroepen (brandweerkorpsen, burgers en brandwondenslachtoffers), t.w.:
Instituut Fysieke Veiligheid – IFV (voorheen NIFV)
Nederlandse Brandwonden Stichting
Brandweer Nederland
Vertegenwoordigers van de Nederlandse brandweerregio’s
Ministerie van Justitie & Veiligheid
Verbond van Verzekeraars
Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Introductie leden adviescommissie Netwerk Nationale Brandpreventieweken
De heer René Hagen, Voorzitter, Brandweeracademie – Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
De heer Rob Baardse, Nederlandse Brandwonden Stichting
Mevrouw Karin Boersma, Programmacoördinator Brandveilig Leven Brandweer Nederland
Mevrouw Ivonne Vliek, Programmamanager Stimulerende Preventie Brandweer Nederland
Mevrouw Hilda Raasing, Portefeuillhouder Brandveilig Leven Brandweer Nederland &
algemeen directeur/regionaal commandant Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
De heer Charles Meijer van Veiligheidsregio Midden-West Brabant
De heer Nils Ligthart, Ministerie voor Veiligheid en Justitie
Mevrouw Jolanda Schouwstra, Verbond van Verzekeraars
De heer Timo Brinkman, Verbond van Verzekeraars
De heer Fred Roomer, Ned. Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NiBHV)