Adviescommissie

 

De adviescommissie van het Netwerk Nationale Brandpreventieweken bestaat uit organisaties die (voorlichtings)activiteiten ontplooien op het gebied van brandveiligheid en brandpreventie voor diverse doelgroepen (brandweerkorpsen, burgers en brandwondenslachtoffers), t.w.:
Instituut Fysieke Veiligheid – IFV (voorheen NIFV)
Nederlandse Brandwonden Stichting
Brandweer Nederland
Vertegenwoordigers van de Nederlandse brandweerregio’s
Ministerie van Veiligheid & Justitie
Verbond van Verzekeraars
Ned. Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Introductie leden adviescommissie Netwerk Nationale Brandpreventieweken
De heer René Hagen, Voorzitter, Brandweeracademie – Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
De heer Rob Baardse, Nederlandse Brandwonden Stichting
De heer Hester Veltman, Brandweer Nederland (voorheen NVBR)
Mevrouw Hilda Raasing, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
De heer Marcel van Galen, Brandweer Nederland & Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
De heer Charles Meijer van Veiligheidsregio Midden-West Brabant
Mevrouw Christine Hendriksen, Ministerie voor Veiligheid en Justitie.
Mevrouw Jolanda Schouwstra,Verbond van Verzekeraars
De heer Fred Roomer, Ned. Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Projectleider  Netwerk Nationale Brandpreventieweken is Marieke van Daal.