Campagne okt 2017

 

Thema Brandpreventieweken
In 2017 zal het landelijke thema van de campagne Brandpreventieweken ‘Hé doe de deur dicht’ zijn. In dit thema zijn de actiepunten uit het onderzoeksrapport van de Brandweeracademie ‘Gebrand op inzicht’ verwerkt. Het thema, dat in 2016 gestart is, biedt volop gelegenheid om aan te sluiten bij de regionale Brandveilig Leven acties.
De landelijke campagne is zoals ieder jaar gericht op zowel de algemene doelgroep als de specifieke doelgroep senioren.

Hé doe de deur dicht
Uit het onderzoeksrapport van de Brandweeracademie komt naar voren dat het sluiten van de binnendeuren een positief effect heeft op de tijd die je hebt om jezelf tijdens een woningbrand in veiligheid te brengen. Je hebt simpelweg meer kans om veilig te vluchten en gered te worden. Maar we richten ons op twee aandachtspunten uit het onderzoeksrapport: Het altijd sluiten van de binnendeuren en hoorbare rookmelders.  De deurhanger communiceert deze boodschappen en vraagt aandacht voor rookverspreiding in de verblijfsruimte en tijdige alarmering van de daar aanwezige mensen.

Benut:
1. Het achtergrondocument Hé, doe de deur dicht!: basisfeiten vertaald naar campagne, klik hier.
2. De Q&A – Vraag en antwoord ‘Hé doe de deur dicht’ (levend document), klik hier.

Plaats hoorbare rookmelders
In 70% van de woningen is een rookmelder geplaatst, maar slechts 45% van die rookmelders werkt. Van alle rookmelders is slechts 35% op de juiste plek geplaatst én werkt. Deze cijfers vragen om actie! Daarom communiceren we deze boodschap prominent in de campagnemiddelen.
Het is van het grootste belang dat rookmelders op de juiste wijze geplaatst zijn en ook hoorbaar zijn. Het uitsluitend plaatsen van rookmelders in de verkeersruimte heeft maar beperkt effect als het slachtoffer zich in de brandruimte bevindt. In dat geval zal de rookmelder te laat afgaan om nog te kunnen vluchten. Het is dus van belang niet enkel in de verkeersruimten een rookmelder te plaatsen, maar ook in de ruimten waar brand kan ontstaan en men tevens slapend kan verblijven.

Dus: Sluit binnendeuren als je gaat slapen en zorg dat je een rookmelder kunt horen.

Klik hier voor de beschikbare middelen van de campagne.