Landelijke campagne

 

De brandpreventieweken 2016 richten zich op de algemene doelgroep en de specifieke doelgroepen senioren, kinderen van senioren, niet-zelfredzame senioren en organisaties die deze laatste groep kunnen bereiken. Met een landelijke paraplu(publieks)campagne in oktober worden regionale initiatieven ondersteund.

Doel: agendasetting bij de doelgroepen
Het brandveiligheidsbewustzijn van de doelgroepen, gericht op handeling om brand in woningen te voorkomen en het vluchten bij brand veilig te laten plaatsvinden, te vergroten.

Thema
In 2016 zal het thema ‘Verklein de kans op brand’ een verdere verdieping krijgen, met als doel het brandveiligheidsbewustzijn verder te vergroten. Vorig jaar is vooral ingezet op het signaleren van brandgevaarlijke situaties. Dat blijft ook dit jaar een belangrijk onderdeel van de campagne, maar er zal nu zwaarder worden ingezet op het vergroten van het bewustzijn hoe brand(uitbreiding) te voorkomen en vluchten veilig te laten plaatsvinden.

De insteek biedt vele mogelijkheden om zowel het brede publiek als heel specifiek de oudere doelgroep en zijn omgeving te bereiken. Er wordt dit jaar extra ingezet op het bereiken van de niet-zelfredzame oudere. We gaan bijvoorbeeld heel gericht de niet-zelfredzame oudere benaderen; via zorgprofessionals, woningaanbieders, ouderenorganisaties, thuiszorg en mantelzorgers. We bieden deze organisaties specifieke producten aan, waarmee zij hun klanten goed kunnen informeren.

Regionale initiatieven
De paraplucampagne  wordt  versterkt door een grote hoeveelheid regionale initiatieven. Afgelopen jaren hebben we gezien dat de regionale initiatieven zeer succesvol waren en een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het succes van de Brandpreventieweken.

In de regionale initiatieven kan gebruik worden gemaakt van het materiaal dat in de paraplucampagne wordt aangeboden. Klik hier voor een overzicht van materialen.