Adviescommissie

 

De adviescommissie van het Netwerk Nationale Brandpreventieweken bestaat uit organisaties die (voorlichtings)activiteiten ontplooien op het gebied van brandveiligheid en brandpreventie voor diverse doelgroepen (brandweerkorpsen, burgers en brandwondenslachtoffers), t.w.:
Instituut Fysieke Veiligheid – IFV (voorheen NIFV)
Nederlandse Brandwonden Stichting
Brandweer Nederland
Vertegenwoordigers van de Nederlandse brandweerregio’s
Ministerie van Justitie & Veiligheid
Verbond van Verzekeraars
Ned. Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Introductie leden adviescommissie Netwerk Nationale Brandpreventieweken
De heer René Hagen, Voorzitter, Brandweeracademie – Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
De heer Rob Baardse, Nederlandse Brandwonden Stichting
Mevrouw Karin Boersma, Brandweer Nederland
Mevrouw Hilda Raasing, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
De heer Marcel van Galen, Brandweer Nederland & Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
De heer Charles Meijer van Veiligheidsregio Midden-West Brabant
Vacature, Ministerie voor Veiligheid en Justitie.
Mevrouw Jolanda Schouwstra,Verbond van Verzekeraars
De heer Timo van Amerongen, Verbond van Verzekeraars
De heer Fred Roomer, Ned. Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV)