Adviescommissie

 

De adviescommissie van het Netwerk Nationale Brandpreventieweken bestaat uit organisaties die (voorlichtings)activiteiten ontplooien op het gebied van brandveiligheid en brandpreventie voor diverse doelgroepen (brandweerkorpsen, burgers en brandwondenslachtoffers), t.w.:
- Instituut Fysieke Veiligheid – IFV (voorheen NIFV)
- Nederlandse Brandwonden Stichting
- Brandweer Nederland
- Vertegenwoordigers van de Nederlandse brandweerregio’s
- Ministerie van Veiligheid & Justitie
- Verbond van Verzekeraars
- Ned. Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Introductie leden adviescommissie Netwerk Nationale Brandpreventieweken
Dhr. René Hagen, Voorzitter, Brandweeracademie – Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
Dhr. Rob Baardse, Nederlandse Brandwonden Stichting
Mevr. Hester Veltman, Brandweer Nederland (voorheen NVBR)
Mevr. Hilda Raasing, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Dhr. Marcel van Galen, Brandweer Nederland & Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Mevr. Christine Hendriksen, Ministerie voor Veiligheid en Justitie.
Dhr. Jolanda Schouwstra,Verbond van Verzekeraars
Dhr. Fred Roomer, Ned. Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Projectleider  Netwerk Nationale Brandpreventieweken is Marieke van Daal.