Adviescommissie

 

De adviescommissie van het Netwerk Nationale Brandpreventieweken bestaat uit organisaties die (voorlichtings)activiteiten ontplooien op het gebied van brandveiligheid en brandpreventie voor diverse doelgroepen (brandweerkorpsen, burgers en brandwondenslachtoffers), t.w.:
- Instituut Fysieke Veiligheid – IFV (voorheen NIFV)
- Nederlandse Brandwonden Stichting
- Brandweer Nederland
- Vertegenwoordigers van de Nederlandse brandweerregio’s
- Ministerie van Veiligheid & Justitie
- Verbond van Verzekeraars
- Ned. Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Introductie leden adviescommissie Netwerk Nationale Brandpreventieweken
De heer René Hagen, Voorzitter, Brandweeracademie – Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
De heer Rob Baardse, Nederlandse Brandwonden Stichting
De heer Hester Veltman, Brandweer Nederland (voorheen NVBR)
Mevrouw Hilda Raasing, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
De heer Marcel van Galen, Brandweer Nederland & Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Mevrouw Christine Hendriksen, Ministerie voor Veiligheid en Justitie.
Mevrouw Jolanda Schouwstra,Verbond van Verzekeraars
De heer Fred Roomer, Ned. Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Projectleider  Netwerk Nationale Brandpreventieweken is Marieke van Daal.